ANUNT PUBLIC

SC BELVEDERE MOTORS SRL, titular al proiectelor „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1 E (C2) si imprejmuire teren”, propuse a fi amplasate in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7 (T39/1, P102, 103, Lot 1, Lot 53/1/1, Lot 53/1/2/1, LOT 2, Lot 1, Lot 2, Lot 25), nr. cadastral 129771, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.


S.C. BELVEDERE MOTORS S.R.L.anunta publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte individuale P+1E (C1 si C2) si imprejmuire teren”, cu amplasamentul in Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, T39/1, P102, 103, Lot 1, Lot 53/1/1, Lot 53/1/2/1, Lot 2, Lot 1, Lot2, Lot 25, nr. cadastral 129771, judetul Galati.

Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: - in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat; - planul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Avizul de mediu – Decizii etapa de incadrare.


S.C. BELVEDERE MOTORS S.R.L. titular al proiectelor „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren”, propuse a fi amplasate in Galati, str. Cetatianu Ioan nr.7, (T39, T39/1, P 102, 103, Lot 53/1/2/2, LOT 53/1/2/1, Lot 2, Lot 1, Lot 1, Lot 2), CF 129623, Nr. cad. 129623.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.
Data: 26.02.2021


S.C. BELVEDERE MOTORS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de emitere a acordurilor de mediu pentru "Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren" si "Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren" in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7, (T39/1, P102, 103, LOT 53/1/1, LOT 53/1/2/1, LOT 2, Lot 1, Lot 2, Lot 25), CF129771, Nr.Cad.129771. Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2020 si la sediul Belvedere Motors S.R.L., str. Cetatianu Ioan nr.7. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.

SC BELVEDERE MOTORS SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte individuale P+1E (C1+C2) si imprejmuire teren”, cu amplasamentul in Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, T39, T39/1, P102, 103, Lot 53/1/2/2, Lot 53/1/2/1, Lot 2, Lot 1, Lot1, Lot 2, nr. cadastral 129623, judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
- in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat;
- planul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Avizul de mediu – Decizii etapa de incadrare.


SC BELVEDERE MOTORS SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de emitere a acordurilor de mediu pentru „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren” in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7, (T39, T39/1, P102, 103, LOT 53/1/2/2, LOT 53/1/2/1, LOT 2, Lot 1, lot 1, lot 2), CF129623, Nr.CAD.129623.
Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati, si la sediul Belvedere Motors S.R.L., str. Cetatianu Ioan nr.7, in zilele de luni-joi intre orele 08.30 – 16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galati.
10.07.2020


SC BELVEDERE MOTORS SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare nr. 11/09/2018, revizuire pentru proiectul "Locuinte individuale P+1E si imprejmuire teren - fara lotizare", amplasat in Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, judetul Galati.
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret nr.2 si la sediul SC Belvedere Motors SRL, Str. Cetatianu Ioan nr.7, Galati, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Reglementari - Acordul Mediului - Proiect decizie etapa de incadrare.
. Observatiile / contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati din str. Regimentul 11 Siret, nr.2, Galati, in termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 03.06.2018"


SC BELVEDERE MOTORS SRL, titular al proiectului „Locuinte individuale P+1E si imprejmuire teren – fara lotizare”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30 – 16.00 si vineri intre orele 08.30 – 13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.”


SC BELVEDERE MOTORS SRL pentru SC ALTSTIL CONSTRUCT SRL, titular al proiectului „Deviere si redimensionare retele de apa si canalizare (deviere conducta si colector canalizare + redimensionare colector canalizare proprietatea SC ALTSTIL CONSTRUCT SRL)” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Cetatianu Ioan nr.7 + T39/1, P102, lot.1, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galati, Str. Regimentul 11 Siret nr.2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.


SC BELVEDERE MOTORS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Deviere si redimensionare retele de apa si canalizare (deviere conducta si colector canalizare + redimensionare colector canalizare proprietatea SC ALTSTIL CONSTRUCT SRL)” propus a fi amplasat in intravilanul mun. Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7 + T 39/1, P 102, lot 1 judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 2, Galati si la sediul SC BELVEDERE MOTORS SRL, din mun. Glati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, judetul Galati, in zilele de luni – joi, intre orele 08.30 – 16.00 si vineri intre orele 08.30 – 13.30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regimentul 11 Siret nr. 2, Galati.

 

Parc

Oferind o gama variata de spatii de inchiriat, de la depozite si hale de 100 mp pana la spatii cu suprafete de 1.000 mp, parcul logistic BELVEDERE este unul din cei mai importanti furnizori de spatii de depozitare din Galati.

 

Servicii

Cu o suprafata totala construita de aproximativ 22.000 metri patrati si o suprafata totala de teren de aproximativ 6 ha, parcul logistic BELVEDERE ofera o gama complexa de solutii logistice.

 

Date contact


+40 744 616 667 MOB
+40 236 462 288 TEL
+40 236 419 222 FAX


Office BELVEDERE GROUP
Str. Cetatianu Ioan nr. 7
Galati, Romania
800198


EMAIL
office@belvederemotors.ro

SPATIILE DISPONIBILE IN PREZENT

Detalii la tel. 0744 616 667

Echipa noastra

Bazat pe un management matur, sustinere si implicare colectiva, Belvedere Group a reusit ca prin serviciile si produsele oferite sa satisfaca nevoile clientilor si sa deschida larg portile catre noi colaborari cu parteneri din diverse activitati la nivel regional, national si international.